Mati sem že dobra tri leta in pol. Dovolj, da vem, kakšnega življenja ne bo nikoli več in premalo, da bi vedela, kaj vse bo materinstvo še prineslo.